Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Health-aware model-predictive control of a cooperative AGV-based production system

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Sensors

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 19 | Numer: iss. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • assembly systems
  • scheduling
  • state-of-health assessment
  • robot control
  • model predictive control
Data udostępnienia online

27.01.2019

Strony (od-do)

1 - 27

URL

https://www.mdpi.com/1424-8220/19/3/532

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

100

Impact Factor

3,031 [Lista 2018]