Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The reliability of reproducing automotive components made by FDM printing in reverse engineering

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Archives of Mechanical Technology and Materials

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 38

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Reverse engineering
  • Digitization Scanner
  • 3D Printer
  • Prototyping
Strony (od-do)

67 - 70

DOI

10.2478/amtm-2018-0011

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

7 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]