Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The choice of the optimal level of the primary energy index for the collective residential buildings

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 415

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

012005-1 - 012005-10

DOI

10.1088/1757-899X/415/1/012005/meta

Zaprezentowany na

Energodom 2018, 11-13.09.2018, Kraków, Polska

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

15 [Przepisy wprowadzające ustawę [...] Art. 324.2a]