Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Powstawanie, przenoszenie i szkodliwość bioaerozoli emitowanych do powietrza atmosferycznego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Ochrona Środowiska

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 40 | Numer: nr 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
EN
  • bioaerosol
  • aerosol formation
  • transmission of aerosols
  • air pollution
  • municipal facilities
  • sewage treatment
  • solid waste disposal
Strony (od-do)

21 - 30

Punktacja MNiSW / czasopismo

15 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

0,836