Processing may take a few seconds...

Book


Title

Grafika komputerowa dla mechaników

Editors

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Year of publication

2019

Book type

editing of scholary textbook / script

Publication language

polish

Edition

5 rozsz.

Place

Poznań, Poland

Publisher name

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Publisher name from the Ministry list

Politechnika Poznańska

Date of publication

2019

Number of pages

211

ISBN

978-83-7775-531-0

Chapters
Wprowadzenie do programu AIP (p. 7-23)
Tworzenie szkiców. Więzy geometryczne i konstrukcyjne (p. 24-38)
Modelowanie elementów (p. 39-52)
Modelowanie zaawansowane (p. 53-103)
Modelowanie złożeń (p. 104-110)
Dokumentacja techniczna (p. 111-120)
Modelowanie konstrukcji blaszanych (p. 121-138)
Modelowanie konstrukcji spawanych (p. 139-146)
Modelowanie zespołów z zastosowaniem elementów znormalizowanych (p. 147-156)
Animacja zespołu (p. 157-160)
Projektowanie zespołów z zastosowaniem adaptacyjności (p. 161-170)
Budowa części technologicznie podobnych (p. 171-177)
Modelowanie części z zastosowaniem techniki iLogic (p. 178-185)
Wizualizacja części i zespołów (p. 186-193)
Symulacja dynamiczna działania mechanizmów i maszyn (p. 194-201)
Wymiana informacji graficznej między systemami CAx (p. 202-211)
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.