Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Modelowanie zespołów z zastosowaniem elementów znormalizowanych

Authors

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in scholarly textbook

Publication language

polish

Pages (from - to)

147 - 156

Book

Grafika komputerowa dla mechaników

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.