Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód

Editors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Title variant

EN Water supply and water quality

Year of publication

2018

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Poznań, Polska

Publisher name

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski

Date of publication

2018

Number of pages

450

ISBN

978-83-64959-04-2

URL

http://www.pzits-cedeko.com.pl/news/166/16/Zaopatrzenie-w-wode-jakosc-i-ochrona-wod-2018-ksiazka

Chapters
Wyznaczenie czasu trwania deszczu obliczeniowego na potrzeby modelowania odpływu ze zlewni miejskiej (p. 219-220)
Innowacyjne rozwiązania informatyczne wspomagające systemy sterowania, monitorowania i wizualizacji w inżynierii środowiska (p. 233-244)
Technologia uzdatniania wody - tradycja i współczesność (p. 331)
Sorpcja metali ciężkich i metaloidów na osadach z procesów oczyszczania wody (p. 383-385)
Modelowanie przemian biochemicznych w kanalizacji (p. 389-390)
Disinfection as a process for monitoring of water quality and water safety in water supply systems (p. 391-392)
Właściwości strukturalne złóż filtracyjnych jako kompleksowe kryterium potencjalnych możliwości technologicznych filtrów pospiesznych (p. 411)
Total point value of monograph

20.0

Total point value for editor

5.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.