Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wariant tytułu

EN Water supply and water quality

Rok publikacji

2018

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski

Data opublikowania

2018

Liczba stron

450

ISBN

978-83-64959-04-2

URL

http://www.pzits-cedeko.com.pl/news/166/16/Zaopatrzenie-w-wode-jakosc-i-ochrona-wod-2018-ksiazka

Rozdziały
Wyznaczenie czasu trwania deszczu obliczeniowego na potrzeby modelowania odpływu ze zlewni miejskiej (s. 219-220)
Innowacyjne rozwiązania informatyczne wspomagające systemy sterowania, monitorowania i wizualizacji w inżynierii środowiska (s. 233-244)
Technologia uzdatniania wody - tradycja i współczesność (s. 331)
Sorpcja metali ciężkich i metaloidów na osadach z procesów oczyszczania wody (s. 383-385)
Modelowanie przemian biochemicznych w kanalizacji (s. 389-390)
Disinfection as a process for monitoring of water quality and water safety in water supply systems (s. 391-392)
Właściwości strukturalne złóż filtracyjnych jako kompleksowe kryterium potencjalnych możliwości technologicznych filtrów pospiesznych (s. 411)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

20

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

5