Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Badanie zależności między długotrwałością systemowego zarządzania jakością a podejściem do identyfikacji i oceny niezgodności

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Wariant tytułu

EN Research between length of experience with quality management system and approach to identification and assessment of nonconformities

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Problemy Jakości

Rocznik: 2017 | Numer: nr 7

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • system zarządzania jakością (SZJ)
  • ciągłe doskonalenie
EN
  • quality management system (QMS)
  • continuous improvement
Strony (od-do)

27 - 32

DOI

10.15199/48.2017.7.5

Punktacja MNiSW / czasopismo

11 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]