Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

MV network earth fault parameters measurement as factor supporting quality of network operation in case of renewable sources presence

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 214

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

012061-1 - 012061-10

DOI

10.1088/1755-1315/214/1/012061

Zaprezentowany na

2nd International Conference on the Sustainable Energy and Environmental Development, 14-17.11.2017, Kraków, Poland

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5