Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Clear distinction between CAC and CMC revealed by high-resolution NMR diffusometry for a series of bis-imidazolium gemini surfactants in aqueous solutions

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

RSC Advances

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 8 | Numer: iss. 67

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

22.11.2018

Strony (od-do)

38470 - 38482

DOI

10.1039/c8ra07081d

URL

https://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2018/RA/C8RA07081D#!divAbstract

Typ licencji

CC BY-NC (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

35 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

3,049