Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Analiza stanów pracy aktuatora wykonanego ze stopu Ni-Ti pracującego w układzie szeregowym ze sprężyną stalową

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Wariant tytułu

EN Analysis of operating modes of spring actuator made of Ni-Ti alloy working in a series with a steel spring

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Rocznik: 2018 | Numer: Issue 95

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • stopy z pamięcią kształtu
  • sprężyna SMA
  • sprężyna stalowa
  • faza niskotemperaturowa
  • faza wysokotemperaturowa
Streszczenie

PL W pracy przedstawiono algorytm i oprogramowanie do wyznaczania rozkładu sił w układzie składającym się z dwóch sprężyn: sprężyny wykonanej ze stopu Ni-Ti i sprężyny stalowej. Program umożliwia wstępne zaprojektowanie aktuatora sprężynowego wykonanego ze stopu z pamięcią kształtu (SMA) pracującego w układzie szeregowym ze sprężyną stalową. Obliczono rozkład sił w zaprojektowanym układzie dla stanu wysoko i niskotemperaturowego. Przedstawiono wybrane wyniki eksperymentalnego wyznaczania charakterystyk dynamicznych z uwzględnieniem zmian długości sprężyny SMA i temperatury w funkcji czasu przy liniowo narastającym obciążeniu i przy skokowym załączaniu i wyłączaniu prądu.

EN In the paper the algorithm and the computer software for determining the distribution of forces in a system consisting of two springs are presented. A system consisting of a spring made of Ni-Ti alloy and a steel spring has been considered. The main task of this software is designing of a spring actuator made of a shape memory alloy (SMA) operating in a series with a steel spring. The distribution of forces in the designed system for high and low temperature condition has been calculated. Selected results of laboratory tests of the designed spring system have been given. The dynamic characteristics have been presented, taking into account changes in the length of the SMA spring and temperature as a function of time with a linearly increasing load and at stepping on and off the current.

Strony (od-do)

141 - 152

DOI

10.21008/j.1897-0737.2018.95.0014

URL

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-22aa9af0-128b-4d4e-9c26-675ba9cc001b/c/kurzawa_milena_analiza_95_2018.pdf

Zaprezentowany na

Computer Applications in Electrical Engineering 2018, 23-24.04.2018, Poznań, Polska

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

9,0