Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Milena Kurzawa

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty
Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

E-mail

milena.kurzawa@put.poznan.pl

Telefon

61 647 58 03

ORCID

0000-0002-3055-3111

ResearcherID

P-3949-2015

Google Scholar

SUa2t1UAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (19)

Rozdziały (7)

Raporty (2)