Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Iterative Learning Method for In-Flight Auto-Tuning of UAV Controllers Based on Basic Sensory Information

Autorzy

[ 1 ] Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Applied Sciences

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 9 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • UAV
  • auto-tuning
  • machine learning
  • iterative learning
  • extremum-seeking
  • altitude controller
Strony (od-do)

648-1 - 648-26

DOI

10.3390/app9040648

URL

https://doi.org/10.3390/app9040648

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

70

Impact Factor

2,474