Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Wojciech Giernacki

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej

E-mail

wojciech.giernacki@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 77

PBN ID

2337600

ResearcherID

M-2225-2014

ORCID

0000-0003-1747-4010

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Rozdziały (24)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS