Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Using PFEP for simulation modeling of production systems

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Procedia Manufacturing

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 17

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • simulation modeling
  • lean
  • production system
Strony (od-do)

811 - 818

URL

https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.10.132

Zaprezentowany na

28th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing (FAIM2018), 11-14.06.2018, Columbus, United States

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

15 [Przepisy wprowadzające ustawę [...] Art. 324.2a]