Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Algorytmy samoczynnego częstotliwościowego odciążania w świetle obowiązujących rozporządzeń Komisji Europejskiej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wariant tytułu

EN Algorithms used to stabilize the frequency in the power system according to new European Commission Regulation

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Przegląd Elektrotechniczny

Rocznik: 2019 | Tom: R. 95 | Numer: nr 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • automatyka SCO
  • algorytmy odłączania odbiorców
Strony (od-do)

7 - 10

DOI

10.15199/48.2019.02.02

URL

http://pe.org.pl/articles/2019/2/2.pdf

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

20