Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Aleksandra Schött-Szymczak

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Elektroenergetyki

E-mail

aleksandra.schott@put.poznan.pl

Telefon

61 665 25 81

PBN ID

3991804

ORCID

0000-0002-9141-4588

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%