Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wykorzystanie środowiska LabVIEW w realizacji badań eksperymentalnych urządzeń cieplnych

Autorzy

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wariant tytułu

EN Application of labVIEW environment during realization of experimental research in thermal devices

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Rocznik: 2019 | Numer: nr 1-2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • pomiary cieplne
  • kotły grzewcze
  • środowisko LabVIEW
Strony (od-do)

272 - 276

DOI

10.24136/atest.2019.049

URL

http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/article/view/726/681

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5