Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Use the 5S methodology for improving work environment

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

301 - 305

Książka

Occupational Safety and Hygiene VI : book chapters from the 6th International Symposium on Occupation Safety and Hygiene (SHO 2018), March 26-27, 2018, Guimarães, Portugal

Zaprezentowany na

6th International Symposium on Occupation Safety and Hygiene (SHO 2018), 26-27.03.2018, Guimarães, Portugal

Punktacja MNiSW / rozdział

20

Publikacja indeksowana w

WoS (15)