Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Monitoring jakości wody na pływalniach - parametry fizykochemiczne

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wariant tytułu

EN Monitoring of water quality in swimming pools - physicochemical parameters

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Technologia Wody

Rocznik: 2019 | Numer: nr 1 (63)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • jakość wody na pływalniach
  • parametry fizykochemiczne wód basenowych
  • monitoring jakości wód basenowych
  • procesy dezynfekcji
EN
  • quality of water in pools
  • physicochemical parameters of pool waters
  • monitoring the quality of pool waters
  • disinfection process
Strony (od-do)

54 - 58

Punktacja MNiSW / czasopismo

5