Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wastewater treatment plants as a source of bioaerosols

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Polish Journal of Environmental Studies

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 28 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • bioaerosols
  • emission
  • sewage
  • wastewater treatment plants (WWTPs)
Data udostępnienia online

02.01.2019

Strony (od-do)

2261 - 2271

DOI

10.15244/pjoes/90183

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

przed opublikowaniem

Punktacja MNiSW / czasopismo

40

Impact Factor

1,186 [Lista 2018]