Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Relationship between the coordination of railway engineering works and the size of disruptions in train traffic

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering and transport

Title variant

PL Zależność pomiędzy koordynacją kolejowych robót budowlanych a wielkością utrudnień w ruchu pociągów

Year of publication

2018

Published in

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Journal year: 2018 | Journal number: nr 27

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • railway construction works
  • works coordination
  • traffic disruptions
  • track possessions
  • modernization works
PL
  • kolejowe roboty budowlane
  • koordynacja robót
  • utrudnienia ruchowe
  • zamknięcia torowe
  • roboty modernizacyjne
Abstract

EN Carrying out renewal or modernization works on a railway line require temporary closures of track sections. An important issue is to plan the works to minimize the traffic disruptions associated with the track closures, but simultaneously limiting the total duration of engineering works. In this paper the influence of works coordination on different track sections on the size of traffic disruptions was examined. The analysis was performed for three different schedules of renewal project on a 30-kilometer section of double-track railway line No. 353 Inowrocław – Nieszawka. The results of the study indicates that grouping works on many tracks and sections may be beneficial for low traffic intensity, while for high traffic intensity (lines with a high level of traffic capacity utilization) it results in significantly longer travel times and the need to cancel trains).

PL Wykonywanie robót rewitalizacyjnych i modernizacyjnych na liniach kolejowych wymaga wprowadzenia czasowych zamknięć torowych. Istotnym zagadnieniem jest takie zaplanowanie robót, aby zminimalizować utrudnienia ruchowe związane z zamknięciami torowymi, ale jednocześnie ograniczyć całkowity czas wykonywania robót. W niniejszym artykule przeanalizowano wpływ koordynacji robót na różnych torach stacyjnych i szlakowych na wielkość utrudnień ruchowych. Analiza została przeprowadzona dla trzech różnych harmonogramów projektu rewitalizacyjnego na 30 kilometrowym odcinku dwutorowej linii kolejowej nr 353 Inowrocław – Nieszawska. Wyniki badań wskazują, że grupowanie robót na kilku torach i odcinkach może być korzystne dla linii o niskim natężeniu ruchu, podczas gdy dla linii o dużym natężeniu ruchu (dla linii o wysokim poziomie wykorzystania zdolności przepustowej) skutkuje to istotnym wydłużeniem czasów jazdy i koniecznością odwołania pociągów.

Pages (from - to)

105 - 117

DOI

10.21008/j.1897-4007.2018.27.08

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final author's version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

4

Ministry points / journal in years 2017-2021

4

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.