Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Construction of the manipulator for the specimens collections

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • industrial manipulator
  • pneumatic drive
  • PLC
  • laboratory samples
  • pulp
Strony (od-do)

66 - 71

Książka

Manufacturing 2014 : IV Manufacturing Conference & 95th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering and Management. Selected Conference Proceedings

Zaprezentowany na

IV International Scientific-Technical Conference MANUFACTURING 2017 & 95th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering and Management, 8-10.12.2014, Poznań, Polska

Publikacja indeksowana w

WoS (15)