Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Assessment and management of risk in improving the OHS management system

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

System Safety : Human - Technical Facility - Environment

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 1 | Numer: iss. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • risk
  • OHS management system
  • ISO 45001
  • improvement
Data udostępnienia online

28.03.2019

Strony (od-do)

105 - 111

DOI

10.2478/czoto-2019-0013

URL

https://www.degruyter.com/view/j/czoto.2019.1.issue-1/czoto-2019-0013/czoto-2019-0013.xml?format=INT

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5