Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wybrane przyczyny powstawania rys nad podporami pośrednimi belek ciągłych na przykładzie przęsła wiaduktu drogowego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

EN Chosen causes of cracking near intermediate supports in continuous beams on the example of a road viaduct

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Materiały Budowlane

Rocznik: 2019 | Numer: nr 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • beton sprężony
  • zarysowanie
  • momenty wzbudzone
  • nierównomierne osiadanie
Strony (od-do)

72 - 74

DOI

10.15199/33.2019.04.11

Punktacja MNiSW / czasopismo

5