Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Analiza ryzyka uderzenia bezzałogowym statkiem powietrznym wykorzystywanym na potrzeby operatora infrastruktury krytycznej na przykładzie elektrowni jądrowej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

253 - 262

Książka

W kierunku nowej polityki energetycznej. T. 2, Prawo, bezpieczeństwo, technika

Punktacja MNiSW / rozdział

20