Trwa generowanie pliku...

Rozdział

Tytuł

Analiza ryzyka uderzenia bezzałogowym statkiem powietrznym wykorzystywanym na potrzeby operatora infrastruktury krytycznej na przykładzie elektrowni jądrowej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

163 - 172

Książka

Energetyka w kręgu bezpieczeństwa i techniki : Cykl rynki surowców i energii