Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

W kierunku nowej polityki energetycznej. T. 2, Prawo, bezpieczeństwo, technika

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Wydawca

Pracownia Polityki Energetycznej i Bezpieczeństwa. Instytut Politologii. Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Zielonogórski

Data opublikowania

2020

Liczba stron

401

ISBN

978-83-955684-3-5

Uwagi

Na stronie redakcyjnej 2 wydawca i 2 ISBN: Fundacja na rzecz Czystej Energii, 978-83-64541-43-8

Rozdziały
Analiza ryzyka uderzenia bezzałogowym statkiem powietrznym wykorzystywanym na potrzeby operatora infrastruktury krytycznej na przykładzie elektrowni jądrowej (s. 253-262)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20