Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Próba identyfikacji oraz określenia zawartości SBS w asfalcie metodą spektrofotometryczną IR

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2011

Chapter type

paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

440 - 447

Book

Zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowej : MATBUD'2011 : VI Konferencja Naukowo-Techniczna / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii Lądowej. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Katedra Technologii Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli

Presented on

Zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowej : MATBUD'2011 : VI Konferencja Naukowo-Techniczna / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii Lądowej. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Katedra Technologii Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli., 20-22.06.2011, Kraków, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.