Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The risk of large blackouts failures in power systems

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Archives of Electrical Engineering

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 68 | Numer: no. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • blackout
  • power deficit
  • power system
  • risk assessment
  • extraordinary events
Strony (od-do)

411 - 426

DOI

10.24425/aee.2019.128277

URL

http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128277/edition/111910/content

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

40