Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Risk Assessment of Remotely Piloted Aircraft Systems

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

PL Ocena ryzyka zagrożeń w systemach użytkowania bezzałogowych statków powietrznych

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Journal of KONBiN

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 49 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • remotely piloted aircraft system
  • risk assessment
  • operational instruction
Strony (od-do)

95 - 105

DOI

10.2478/jok-2019-0005

URL

https://content.sciendo.com/view/journals/jok/49/1/article-p95.xml

Zaprezentowany na

XLVII Zimowa Szkoła Niezawodności 2019 : Niezawodność systemów technicznych, 6-12.01.2019, Szczyrk, Polska

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

20