Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Paweł Fuć

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Silników Spalinowych i Napędów

E-mail

pawel.fuc@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 45

ORCID

0000-0001-7882-9837

ResearcherID

P-6482-2014

Google Scholar

Pawe%C5%82+Fu%C4%87

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (95)

Rozdziały (29)

Książki (3)

Raporty (19)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (2)

Recenzje rozpraw doktorskich (2)

Promotorstwo prac dyplomowych (73)

Recenzje prac dyplomowych (77)