Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Wstępna analiza efektywności ręcznego napędu wózka inwalidzkiego wykorzystującego przekładnię wielobiegową

Authors

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.9] Mechanical engineering

Title variant

EN Preliminary analysis of effectiveness of manual wheelchair propulsion system utilising multistage gear

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • elektromiografia powierzchniowa (EMG)
  • biomechanika ruchu
  • wózek inwalidzki
Pages (from - to)

125 - 134

Book

Inżynieria wytwarzania

Ministry points / chapter

5

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.