Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Study on combustion process in large bore two-stroke gas engines GMVH-12

Autorzy

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.9] Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • gas engines
  • NOX emission
  • two-stroke engine
  • combustion stability
  • retrofit
Strony (od-do)

773 - 776

DOI

10.21495/91-8-773

URL

http://www.engmech.cz/improc/2018/773.pdf

Książka

Engineering Mechanics 2018 : 24th International Conference, May 14-17,2018, Svratka, Czech Republic

Zaprezentowany na

Engineering Mechanics 2018 : 24th International Conference, 14-17.05.2018, Svratka, Czech Republic

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0

Publikacja indeksowana w

WoS (15)