Processing may take a few seconds...

Article


Title

Warunki konieczne przestrajalności elastycznych pól komutacyjnych o konfiguracji W-S-W

Authors

[ 1 ] Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.3] Information and communication technology

Title variant

EN Necessary conditions for rearrangeability of W-S-W elastic optical switches

Year of publication

2019

Published in

Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne

Journal year: 2019 | Journal number: nr 7

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

645 - 650

DOI

10.15199/59.2019.7.31

Presented on

Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, 26-28.06.2019, Wrocław, Polska

License type

other

Points of MNiSW / journal

5.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

5.0