Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analiza wydajności pól komutacyjnych w architekturze WSW2 dla optycznych sieci elastycznych z ograniczoną liczbą konwerterów długości fali

Autorzy

[ 1 ] Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja

Wariant tytułu

EN Performance evaluation of WSW2 switching fabric architecture with limited number of spectrum converters

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne

Rocznik: 2019 | Numer: nr 7

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • elastyczne sieci optyczne
  • konwersja długości fali
  • pola komutacyjne dla sieci EON
Strony (od-do)

705 - 708

DOI

10.15199/59.2019.7.41

Zaprezentowany na

Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, 26-28.06.2019, Wrocław, Polska

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / czasopismo

5