Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Analysis of the possibility of identifying incorrect operation of heating devices in real conditions

Autorzy

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport
[2.9] Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

E3S Web of Conferences

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 108

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

05.07.2019

Strony (od-do)

01013-1 - 01013-9

DOI

10.1051/e3sconf/201910801013

URL

https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2019/34/e3sconf_ef18_01013/e3sconf_ef18_01013.html

Zaprezentowany na

Energy and Fuels 2018, 19-21.09.2018, Kraków, Poland

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Politechnika Poznańska

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5,0