Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Thyristor Arc Eliminator for Protection of Low Voltage Electrical Equipment

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Energies

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 12 | Numer: no. 14

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • arc eliminator
  • arc fault
  • arc protection
  • low voltage
  • thyristor
Strony (od-do)

2749-1 - 2749-15

DOI

10.3390/en12142749

URL

https://www.mdpi.com/1996-1073/12/14/2749

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140

Impact Factor

2,707 [Lista 2018]