Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Application of iterative learning control for ripple torque compensation in PMSM drive

Autorzy

[ 1 ] Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Archives of Electrical Engineering

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 68 | Numer: no. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • ripple torque
  • iterative learning control
  • artificial neural network
  • permanent magnet synchronous motor
Strony (od-do)

309 - 324

DOI

10.24425/aee.2019.128270

URL

http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128270/edition/111903/content

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

40