Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Methodology of determination of key casting process parameters on DISA MATCH Automatic Moulding Line affecting the formation of alloy-mould contact defects

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ S ] student

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

03.05.2019

Strony (od-do)

416 - 433

DOI

10.1007/978-3-030-16943-5_36

URL

https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-16943-5_36

Książka

Advances in Manufacturing II. Volume 4 - Mechanical Engineering

Zaprezentowany na

6th International Scientific-Technical Conference Manufacturing 2019, 19-22.05.2019, Poznan, Poland

Punktacja MNiSW / rozdział

20

Publikacja indeksowana w

WoS