Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Removal of Heavy Metals and Metalloids from Water Using Drinking Water Treatment Residuals as Adsorbents: A Review

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Minerals

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 9 | Numer: iss. 8

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • adsorption
  • arsenic
  • pollutants
  • water treatment sludges
Data udostępnienia online

14.08.2019

Strony (od-do)

487-1 - 487-17

DOI

10.3390/min9080487

URL

https://www.mdpi.com/2075-163X/9/8/487/htm

Uwagi

Article Number: 487

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

100

Impact Factor

2,380