Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Diversification of aviation safety management on the basis of differences between GA and CAT

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

PL Zróżnicowanie procesów zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie na podstawie różnic między GA i CAT

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Journal of KONBiN

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 49 | Numer: no. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • bezpieczeństwo
  • lotnictwo
  • wskaźniki bezpieczeństwa
Strony (od-do)

139 - 160

DOI

10.2478/jok-2019-0029

URL

http://www.journal.itwl.pl/images/2019t49v2/07%20Galant%20Merkisz%20Kardach%20Maciejewska%20OK.pdf

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

20