Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Interval methods of Adams-Bashforth type with variable step sizes

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Numerical Algorithms

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 84 | Numer: iss. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • initial value problem
  • Adams-Bashforth methods
  • interval Adams-Bashforth methods
  • variable step size
  • floating-point interval arithmetic
Data udostępnienia online

29.07.2019

Strony (od-do)

651 - 678

DOI

10.1007/s11075-019-00774-y

URL

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11075-019-00774-y

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

inne

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

przed opublikowaniem

Punktacja MNiSW / czasopismo

100 [Lista 2019]

Impact Factor

2,064 [Lista 2019]