Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Modelling of magnetic and electric circuits

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

COMPEL - The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 38 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł wstępny

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

1062 - 1063

DOI

10.1108/COMPEL-07-2019-594

URL

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/COMPEL-07-2019-594/full/html

Zaprezentowany na

25th Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits (EPNC '18), 26-28.06.2018, Arras, France

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania