Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The analysis of a jet structure inside a reverse chamber

Autorzy

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Thermal Science

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 23 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • reverse chamber
  • circulating jet
  • axisymmetrical jet
  • impinging jet
Strony (od-do)

1357 - 1365

DOI

10.2298/TSCI19S4357K

URL

http://thermalscience.vinca.rs/pdfs/papers-2019/TSCI19S4357K.pdf

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

40

Impact Factor

1,574