Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

The Impact of Patches on Blood Flow Disorders In Carotid Artery

Autorzy

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

27.07.2019

Strony (od-do)

1 - 22

URL

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-23073-9_1

Książka

New Developments on Computational Methods and Imaging in Biomechanics and Biomedical Engineering

Punktacja MNiSW / rozdział

20