Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Numerical Study of Carotid Bifurcation Angle Effect on Blood Flow Disorders

Autorzy

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.9] Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

27.07.2019

Strony (od-do)

23 - 36

URL

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-23073-9_2

Książka

New Developments on Computational Methods and Imaging in Biomechanics and Biomedical Engineering

Punktacja MNiSW / rozdział

20