Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Sterownik logiczny PLC w rozproszonym systemie sterowania DCS

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ S ] student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.2] Automation, electronics and electrical engineering

Title variant

EN The PLC controller in the distributed control system DCS

Year of publication

2019

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2019 | Journal number: Issue 99

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • sterownik PLC
  • panel HMI
  • cykl programowy
  • rozproszony system sterowania DCS
Abstract

PL W artykule zaprezentowano niekonwencjonalne wykorzystanie sterowników PLC w rozproszonym systemie sterowania DCS. Analizie poddano funkcjonalność, wymagania oraz koszty instalacji i eksploatacji komercyjnych systemów DCS oraz tych, zbudowanych w oparciu o sterowniki logiczne PLC. Szczegółowo opisano cechy, architekturę oraz strukturę systemów DCS. Szczególną uwagę zwrócono na przyporządkowanie poszczególnych elementów systemów do odpowiednich warstw zawartych w ich strukturze. Ponadto, zwrócono uwagę na wykorzystywane w systemach rozproszonych elementy pomiarowe, sterujące oraz wizualizacyjne. Do tego celu wybrano najczęściej wykorzystywane rozwiązania, określone na podstawie przeglądu przykładowych systemów.

EN The article presents the unconventional usage of PLC controllers in a distributed control system DCS. The functionality, requirements and the costs of installation and operation of commercial DCS systems and those built on the basis of PLC logic controllers were analyzed. The features, the architecture and the structure of DCS systems have been described in detail. The particular attention was paid to the allocation of individual system components to the appropriate layers contained in their structure. In addition, the attention was paid to the measurement, the control and the visualization elements used in distributed systems. The most frequently used solutions, based on a review of example systems, were chosen for this purpose.

Pages (from - to)

167 - 178

DOI

10.21008/j.1897-0737.2019.99.0015

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

5

Ministry points / journal in years 2017-2021

5

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.