Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Komputerowe stanowisko pomiarowe z układem RLD do pozyskiwania sygnału elektromiograficznego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ S ] student

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Wariant tytułu

EN Computer measurement system with a RLD circuit for electromyographic signal acquisition

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Rocznik: 2019 | Numer: Issue 100

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • pomiar sygnału bioelektrycznego
  • wzmacniacz sygnału bioelektrycznego
  • komputerowy stanowisko pomiarowe
  • pomiary kartą DAQ
  • sygnał elektromiograficzny
Strony (od-do)

51 - 61

DOI

10.21008/j.1897-0737.2019.100.0005

Zaprezentowany na

Computer Applications in Electrical Engineering 2019, 15.04.2019, Poznań, Polska

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5