Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Komputerowe stanowisko pomiarowe z układem RLD do pozyskiwania sygnału elektromiograficznego

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ S ] student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.2] Automation, electronics and electrical engineering

Title variant

EN Computer measurement system with a RLD circuit for electromyographic signal acquisition

Year of publication

2019

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2019 | Journal number: Issue 100

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • pomiar sygnału bioelektrycznego
  • wzmacniacz sygnału bioelektrycznego
  • komputerowy stanowisko pomiarowe
  • pomiary kartą DAQ
  • sygnał elektromiograficzny
Abstract

PL W pracy przedstawiono wykonane komputerowe stanowisko pomiarowe do rejestracji sygnału bioelektrycznego z mięśni człowieka. Sygnał pozyskiwany jest metodą bezinwazyjną przy użyciu elektrod powierzchniowych. Do wzmocnienia sygnału z elektrod zastosowano wzmacniacz pomiarowy z obwodem Reg-Leg Drive (RLD) w sprzężeniu zwrotnym. Taka konstrukcja jest stosowana do pomiaru sygnału elektrokardiograficznego. W pracy autorzy wykorzystali ten układ do pomiaru sygnału elektromiograficznego (EMG). W torze pomiarowym zastosowana została karta DAQ sterowana przez magistralę USB. Przeprowadzone pomiary laboratoryjne wykazały poprawność działania wykonanego komputerowego stanowiska pomiarowego z układem Reg-Leg Drive do pozyskiwania sygnału elektromiograficznego.

EN The article includes the description of the computer measurement station for recording the electrical signal from the muscle. The surface electrodes were used to obtain the EMG signal. The instrumental amplifier with the RLD circuit was used to strengthen the signal from the electrodes. The DAQ card was used for measurements and controlled by USB bus from the computer. The multiple measurement tests at rest and the muscle activity were carried out and the sample results were included in the article. It is assumed that the made measurement station will be used for the educational purposes in the field of the non-invasive biomeasurements.

Pages (from - to)

51 - 61

DOI

10.21008/j.1897-0737.2019.100.0005

Presented on

Computer Applications in Electrical Engineering 2019, 15.04.2019, Poznań, Polska

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

5

Ministry points / journal in years 2017-2021

5

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.