Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The impact of operating conditions on exhaust emissions from a two-wheeled urban vehicle

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

E3S Web of Conferences

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 100

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

00047-1 - 00047-2

DOI

10.1051/e3sconf/201910000047

URL

https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2019/26/e3sconf_eko-dok2019_00047.pdf

Zaprezentowany na

11th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK 2019, 8-10.04.2019, Polanica Zdrój, Poland

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5