Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Construction changes for vehicle engines powered with LPG made to extend the engine lifespan based on 1.4 gasoline engine

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Zmiany konstrukcyjne zwiększające długość życia silnika zasilanego LPG na bazie silnika 1.4 o zapłonie iskrowym

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 70 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • LPG
  • engine
  • lifespan
  • alternative fuels
Strony (od-do)

5 - 12

DOI

10.21008/j.2449-920X.2018.70.3.01

URL

http://jmte.put.poznan.pl/index.php/jmte/article/view/85/58

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

6 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]